Generelle vilkår og betingelser

1) GENERELT

 1. Med mindre annet er skriftlig avtalt av en direktør i The Neon Company B.V. “Selskapet”, skal følgende vilkår og betingelser gjelde for alle kontrakter inngått av The Neon Company med unntak av alle andre vilkår og betingelser.
 2. “Kunden” er personen, firmaet eller selskapet som bestiller varene og/eller tjenestene.

2) INFORMASJON OM SELSKAPET

 1. Selskapet, The Neon Company, er registrert i Nederland under firmanummer 87844699, med sitt registrerte kontor i Spadesteek 12, 4131 MB Vianen, Nederland.
 2. Selskapets handelsadresse er Spadesteek 12, 4131 MB Vianen, Utrecht i Nederland.
 3. Selskapet kan kontaktes skriftlig på sin handelsadresse, på telefon på +31 (0) 30 207 24 67, eller via e-post på sales@theneoncompany.shop.

3) SPESIFIKASJONER

a). Bilder og data i kataloger, brosjyrer, prislister og reklamemateriell er kun en indikasjon på typen varer som tilbys, og ingen av prisene eller andre data i disse utgjør et tilbud gitt av Selskapet.

 1. Farger på trykt materiale levert av selskapet eller på selskapets nettsted er kun vist for illustrasjonsformål og utgjør ikke en nøyaktig representasjon av den endelige fargen på et produkt som kan bestilles av kunden.
 2. Selv om selskapet bestreber seg på å være så nøyaktig som mulig, kan størrelser, vekter, kapasiteter og dimensjoner på trykt materiale levert av selskapet, eller selskapets nettsted, endres.
 3. Kunden garanterer at den ikke stoler på selskapets dyktighet eller dømmekraft når de velger varene eller bestemmer hvor egnet produktene er for et bestemt formål. Samt diametre på neonrør, fargenyanser, dybdematerialer, variasjon i deler i forhold til størrelse, forbindelsesmaterialer og festematerialer.

4) KONFIDENSIALITET

Alle spesifikasjoner, planer, tegninger, know-how og annen konfidensiell informasjon fra Selskapet, enten av teknisk eller kommersiell art, som kan overføres til Kunden eller som kan komme i Kundens besittelse, skal ikke brukes av Kunden andre enn for formålet med kontrakten og skal ikke utleveres til noen annen person, firma eller selskap. Alle spesifikasjoner, planer, tegninger, dokumenter, beskrivelser og annen informasjon levert av Selskapet skal forbli Selskapets eiendom, inkludert opphavsretten til disse.

5) PRISER

a). Ethvert tilbud er bindende kun i 7 dager fra tilbudsdatoen, eller datoen da Selskapet trekker tilbudet, avhengig av hva som inntreffer tidligere.

b). Selskapet kan revidere sine prislister fra tid til annen uten forvarsel.

6) LEVERING

 1. Prisene oppgitt av selskapet inkluderer leveringskostnader, men ekskluderer importavgiftene for hvert land.
 2. Selskapet leverer over hele verden.
 3. En estimert leveringsdato vil bli gitt av selskapet før en bestilling legges inn.
 4. Leveringsdatoene gitt av selskapet er så nøyaktige som mulig, men er ikke garantert. Selskapet kan ikke holdes ansvarlig for tap eller skade, uansett hvordan det oppstår, på grunn av forsinkelser. Tid for levering eller ytelse er ikke avgjørende.
 5. Tap eller skade under transport eller mangel må rapporteres til Selskapet innen 48 timer etter fysisk levering av varene av Kunden, eller en tredjepart utpekt av Kunden for dette formålet.
 6. Selskapets ansvar for varer tapt eller skadet under transport skal begrenses til reparasjon eller etter eget skjønn erstatning av varene, forutsatt at Kunden returnerer varene til Selskapet innen 30 dager etter melding om tapet eller skaden.
 7. Når varene hentes av eller på vegne av Kunden, skal dette utgjøre levering til Kunden.
 8. Selskapet vil ikke holdes ansvarlig for medgått leveringstid, samt en pengene-tilbake-garanti i forbindelse med skreddersydde produksjoner.

7) BETALINGSBETINGELSER

a). Av kunder uten konto og forhandlerkontrakt skal ordre betales før produksjon, med mindre andre betalingsbetingelser er avtalt med Selskapet. Dette gjelder alle nettbutikkbestillinger og aksepterte tilbud. For alle tilbud godkjent av kunden, settes i produksjon umiddelbart etter skriftlig godkjenning. Vi bruker en betalingstermin på 48 timer etter mottak av faktura.

 1. Godkjente tilbud settes i produksjon umiddelbart etter godkjenning, med en betalingsfrist på 2 dager.
 2. Med mindre annet er skriftlig avtalt av selskapet før en bestilling legges inn, skal betaling skje via PayPal, iDeal, bankoverføring, debet- eller kredittkort, eller via BACS-overføring til en konto som opprettholdes av selskapet og deles med kunden.
 3. For forhandlerkontoer forfaller full betaling innen 30 dager etter fakturadato, og betalingstidspunktet er avgjørende.
 4. Ved manglende betaling innen forfallsdato, vil Kunden, dersom Selskapet krever det og uten at det berører andre rettigheter eller rettsmidler fra Selskapet, motta en påminnelse etter 48 timer, 7 dager og 12 dager. Selskapet har kuttet i produksjonsforberedelser og materialer etter å ha mottatt signert tilbud, og dermed allerede pådratt seg nødvendige kostnader. Med mindre andre betalingsbetingelser er avtalt.
 5. Dersom fakturaen ikke er betalt etter 16 dager, vil det automatisk igangsettes avtalegiro. Med mindre andre betalingsbetingelser er avtalt.

8) KONTRAKTSINNSTILLING

a). Å be om et tilbud via nettsiden er helt gratis og uforpliktende. Kunden vil legge inn en bestilling på varer som skal leveres av selskapet via telefon eller e-post, eller ved å bruke digital aksept av vårt Cloud-tilbud. Ved mottak av bestilling eller akseptert tilbud vil Selskapet utarbeide en digital faktura og sette i gang produksjon av produktene. Selskapet vil sende kunden estimerte leveringsdatoer og all informasjon om fremdriften i produksjons- og leveringsprosessen.

 1. Bestillingen skal anses for å ha blitt lagt inn, og kontrakten mellom Selskapet og Kunden skal dannes ved mottak av Selskapet av et tilbud signert av Kunden eller en online bestilling som er lagt inn.
 2. Justeringer i designet eller i spesifikasjonene til produktet som skal produseres av selskapet må kommuniseres skriftlig innen 24 timer etter signert tilbud eller bestilling. Dette er fordi etter 24 timer vil produksjonsprosessen bli satt i gang, noe som gjør justeringer umulig.

9) EIERSKAP

a). Alle varer forblir selskapets eiendom inntil de er betalt i sin helhet.

 1. I tilfelle Kunden er gjenstand for en insolvensbehandling (inkludert administrasjon, likvidasjon, konkurs eller enhver frivillig selskaps- eller personlig ordning), skal Kundens rett til besittelse av varene umiddelbart opphøre og Kunden skal ikke ha rett til å beholde varene. enhver besittelse av selskapets varer. Selskapet kan si opp kontrakten umiddelbart i dette tilfellet.
 2. Med unntak av ubestridte kreditter eller betalinger som selskapet skylder og skylder kunden, skal kunden betale alle skyldige beløp til selskapet i sin helhet uten fradrag eller tilbakehold med mindre det er påkrevd ved lov, og kunden skal ikke ha rett til noe sett -off eller motkrav mot selskapet for å rettferdiggjøre tilbakeholdelse av hele eller deler av betalingen.

10) AVBESTILLING – SELSKAPSKUNDER

a). Selskapet forbeholder seg retten til å nekte kansellering av bestillinger lagt av Kunden, og vil nekte å akseptere varer som returneres til Selskapet uten forhåndssamtykke.

 1. Siden selskapet produserer skreddersydde produkter, kan avbestillinger gjøres skriftlig innen 24 timer etter signert tilbud. Etter 24 timer vil produksjonsprosessen ha startet, så avbestillinger er ikke mulig.
 2. Kunden er ansvarlig for varer som returneres med Selskapets samtykke og for kansellering av en bestilling akseptert etter Selskapets skjønn. Kunden er fortsatt ansvarlig for de opprinnelige kostnadene for transport til kundens adresse. Kunden forblir også ansvarlig for kostnadene for fjerning og returtransport, og verdien av alle materialer som er brukt og arbeid utført av Selskapet før kanselleringsdatoen.
 3. Kanselleringen av bestillingen vil være effektiv først etter skriftlig bekreftelse fra selskapet.

11) KANSELLERING – FORBRUKERKUNDER

 1. Siden selskapet produserer skreddersydde produkter, kan avbestillinger gjøres skriftlig innen 24 timer etter signert tilbud. Etter 24 timer vil produksjonsprosessen ha startet, så avbestillinger er ikke mulig.
 2. Med mindre varene levert av Selskapet er defekte eller ikke samsvarer med beskrivelsen, er Kunden ansvarlig for kostnadene ved å returnere varene til Selskapet i god og salgbar stand. På grunn av varens skjøre karakter skal varene returneres i originalemballasje, eller i egnet kvalitetsemballasje godkjent av Selskapet før varene returneres til Selskapet av Kunden.
 3. Med mindre varene levert av Selskapet er defekte eller ikke samsvarer med beskrivelsen, er Kunden ansvarlig for kostnadene ved å returnere varene til Selskapet i god og salgbar stand. På grunn av varens skjøre karakter skal varene returneres i originalemballasje, eller i egnet kvalitetsemballasje godkjent av Selskapet før varene returneres til Selskapet av Kunden.
 4. Avsnitt 11a. til 11 g. gjelder ikke ved varer laget etter kundens spesifikasjoner eller spesiallaget for kunden. Ved slike varer har ikke Kunden rett til å heve en avtale som er inngått med Selskapet.

12) BEGRENSNING AV ANSVAR

a). Der varer leveres i forseglede kofferter, kan ikke Selskapet påta seg ansvar for skade på varen eller personskade dersom saken åpnes eller saken forsøkes åpnet.

 1. Der Selskapet har anbefalt at et produkt installeres av en erfaren neonskiltinstallatør, kan ikke Selskapet påta seg ansvar for skader, tap, kostnader, utgifter eller skader forårsaket som følge av installasjon på annet vis enn i samsvar med Selskapets anbefalinger.
 2. Uten at det berører vilkår 5(c) ovenfor og i den utstrekning loven tillater det, skal selskapets maksimale ansvar for kontraktsbrudd, uriktig fremstilling, feilinformasjon eller annen tort eller uaktsomhet, inkludert uaktsomhet som oppstår som følge av eller i forbindelse med kontrakten, begrenses. til prisen betalt til selskapet etter kontrakten.
 3. Selskapet skal ikke holdes ansvarlig for tap av fortjeneste, tap av virksomhet, tap av omdømme, følgetap og/eller kostnader eller utgifter som oppstår som følge av eller i forbindelse med en kontrakt med selskapet.

13) GARANTI

Alle varer levert av selskapet kommer med en begrenset garanti på 12 måneder for utendørs og 24 måneder for innendørs. Vilkårene og betingelsene for denne garantien finner du på sidene 6 til 7 i håndboken som følger med varene levert til kunden. Vilkårene og betingelsene for nevnte garanti har gyldigheten av vilkår og betingelser i denne avtalen.